GRATIS GUIDE – Vägen till en mobil och säker arbetsplats

Drivkraften bakom många företags digitalisering och molnsatsningar är att kunna erbjuda sina medarbetare ett mer mobilt och flexibelt arbetssätt. Idag uppskattar de flesta av oss att kunna jobba utan att vara bundna till det fysiska kontoret eller till fasta kontorstider. 

När kontoret går från att vara en arbetsplats till att bli en mötesplats och arbetslivet smälter samman med privatlivet ställs nya krav på företagets IT-säkerhet. Den traditionella synen på säkerhet räcker helt enkelt inte till när arbetsplatsen är spridd över olika geografiska platser och information och applikationer i allt högre grad finns i molnet. För att kunna skydda sina medarbetare, deras arbetsverktyg och sin information på ett fullgott sätt behöver det moderna företaget en lösning för modern
IT-säkerhet.

Ladda ner guiden och läs om:


  • Sex trender som ökar kravet på modern IT-säkerhet.
  • Säkra upp den mobila arbetsplatsen i tre steg.
  • Hur Microsoft 365 lägger grunden för modern IT-säkerhet.

placeholder

Cookies